1 در انبار artsexpo.ir-slider3۲۰۱۹۰۴۰۸_۱۳۴۸۵۷

تابلو تلفیقی کد 01

500,000 تومان
 • پارچه کرباس
 • متریال درجه یک خارجی
 • تحویل یک روزه
 • اصالت کالا
 • هنرمند ایرانی
حراج! 1 در انبار نمایشگاه هنر-تابلوسنگ-سهنمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-دو

تابلو رنگ روغن-کد01

400,000 تومان 500,000 تومان
 • تکنیک رنگ روغن
 • بوم پارچه ای
 • رنگ گذاری
 • پارچه کرباس
 • تضمین اصالت محصول
1 در انبار نمایشگاه هنر-تابلوسنگ-یکنمایشگاه هنر-تابلوسنگ-یک

تابلو سنگ-یک

600,000 تومان
 • تابلوسنگ
 • اصالت
 • تحویل رایگان
 • رنگ طبیعی
 • دست ساز
1 در انبار نمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-دهنمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-پنج

تابلو سوزن دوزی

350,000 تومان
 • تابلو سوزن دوزی
 • اصالت
 • قدمت
 • دست دوز
 • تحویل در محل
گل خمیری-یکartsexpo.ir-slider image4

تابلو گل خمیری

250,000 تومان
 • تابلو گل خمیری
 • دست ساز
 • اصالت
 • مرغوبیت مواد اولیه
 • تحویل رایگان
1 در انبار نمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-دوartsexpo.ir-slider image4

تابلو نقاشی

350,000 تومان
 • تابلو نقاشی
 • اصالت
 • مرغوبیت
 • تحویل رایگان
 • تضمین
نمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-دهنمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-چهار

تابلو نقاشی

500,000 تومان
 • تابلو نقاشی
 • تابلو
 • نقاشی
 • اصالت
 • تحویل کالا
حراج! نمایشگاه هنر-تابلوسنگ-سهنمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-ده

تابلوسنگ

900,000 تومان 1,000,000 تومان
 • تابلوسنگ
 • اصالت
 • مرغوبیت
 • مواد طبیعی
 • تحویل رایگان
حراج! 1 در انبار artsexpo.ir-slider image4نمایشگاه هنر-تابلوسنگ-سه

تابلوسنگ-کد1

550,000 تومان 590,000 تومان
 • تابلوسنگ
 • سنگ
 • اصالت کالا
 • تحویل رایگان
 • مواد طبیعی
حراج! artsexpo.ir-slider image4نمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-شش

تابلونقاشی-سه

930,000 تومان 998,000 تومان
 • تابلو نقاشی
 • اصالت کالا
 • تحویل در محل
 • مرغوبیت
 • تحویل یک هفته پس از سفارش
1 در انبار چهل تکه دوزی-دوچهل تکه دوزی-سه

چهل تکه دوزی

700,000 تومان
 • چهل تکه دوزی
 • اصالت
 • دست دوز
 • تحویل رایگان
 • مرغوبیت
1 در انبار چهل تکه دوزی-دوچهل تکه دوزی-دو

چهل تکه دوزی-کد 01

1,000,000 تومان
 • چهل تکه دوزی
 • چهل
 • اصالت کالا
 • رنگ ثابت
 • دست دوز
حراج! 1 در انبار روتختی تکه دوزی1چهل تکه دوزی-یک

رانر تکه دوزی

510,000 تومان 550,000 تومان
 • رانر تکه دوزی
 • اصالت کالا
 • مرغوبیت
 • دست دوز
 • تحویل رایگان کالا
حراج! روتختی12روتختی11

روتخت تکه دوزی

700,000 تومان 750,000 تومان
 • روتختی
 • اصالت
 • مرغوبیت
 • دست دوز
 • منحصربفرد
روتختی تکه دوزی2روتختی تکه دوزی3

روتختی

650,000 تومان
 • روتختی
 • دوخت دست
 •  اصالت
 •  مرغوبیت
 •  تحویل در محل
روتختی11روتختی14

روتختی تکه دوزی

950,000 تومان
 • روتختی تکه دوزی
 • اصالت
 •  مرغوبیت
 •  دست دوز
 •  تحویل رایگان
حراج! 1 در انبار روتختی تکه دوزی2چهل تکه دوزی-دو

روتختی تکه دوزی

850,000 تومان 900,000 تومان
 • روتختی چهل تکه دوزی
 • اصالت
 • مرغوبیت
 • مواد درجه یک
 • تحویل رایگان
حراج! 1 در انبار روتختی تکه دوزی1روتختی تکه دوزی2

روتختی تکه دوزی

650,000 تومان 700,000 تومان
 • روتختی تکه دوزی
 • اصالت کالا
 • مرغوبیت
 • تحویل رایگان
 • مواد درجه یک
حراج! روتختی14روتختی13

روتختی دست دوز

850,000 تومان 950,000 تومان
 • روتختی
 • اصالت
 •  مرغوبیت
 •  دست دوز
 •  تحویل در محل
نمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-چهارگل خمیری -سه

روسری نقاشی شده

200,000 تومان
 • روسری نقاشی شده
 • روسری
 • اصالت کالا
 • مرغوبیت
 • تحویل کالا
حراج! رومیزی1رومیزی2

رومیزی تکه دوزی

510,000 تومان 550,000 تومان
 • رومیزی
 • اصالت
 • مرغوبیت
 • تحویل در محل
 • مواد درجه یک
حراج! چهل تکه دوزی-سهچهل تکه دوزی-یک

رومیزی چهل تکه دوزی

275,000 تومان 300,000 تومان
 • رومیزی چهل تکه
 • اصالت کالا
 • تحویل رایگان
 • مرغوبیت
 • تحویل یک روزه
 • دست دوز
چهل تکه دوزی-سهartsexpo.ir-14

سوزن دوزی

250,000 تومان
 • سوزن دوزی
 • دوخت سنتی
 • اصالت کالا
 • مرغوبیت
 • تحویل رایگان
1 در انبار نمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-ششنمایشگاه هنر-نقاشی رنگ روغن-ده

شال نقاشی

100,000 تومان
 • شال نخی
 • شال
 • نخی
 • اکریلیک
 • هنر دست
حراج! خمیری7خمیری10

عروسک خمیری

65,000 تومان 75,000 تومان
 • عروسک خمیری
 • دست ساز
 • اصالت کالا
 • مرغوبیت
 • تحویل یک روزه
خمیری8خمیری8

عروسک خمیری

100,000 تومان
 • عروسک خمیری
 • مرغوبیت
 • اصالت
 • تحویل یک روزه
 • مواد دزجه یک
1 در انبار عروسک خمیری-یکعروسک خمیری-یک

عروسک خمیری

50,000 تومان
 • فانتزی
 • عروسک
 • تحویل یک روزه
 • حمل رایگان
 • عروسک خمیری
گل خمیری-یکگل خمیری-یک

عروسک خمیری- سه

130 تومان
 • گل خمیری
 • دست ساز
 • تحویل یک روزه
 • اصالت کالا
 • فانتزی
حراج! 5 در انبار خمیری8عروسک خمیری-دو

عروسک خمیری-دو

50,000 تومان 75,000 تومان
 • خمیری
 • فانتزی
 • عروسک
 • تحویل یک روزه
 • اصالت کالا
حراج! نمایشگاه هنر-تابلوسنگ-یکنمایشگاه هنر-تابلوسنگ-سه

قاب عکس گل چینی

950,000 تومان 1,000,000 تومان
 • تابلو گل چینی
 • اصالت
 • مرغوبیت
 • تحویل رایگان
 • مواد طبیعی
حراج! کوسن9کوسن8

کوسن

110,000 تومان 125,000 تومان
 • کوسن
 • اصالت
 •  مرغوبیت
 •  تحویل در محل
 •  پارچه درجه یک
1 در انبار کوسن8کوسن10

کوسن

150,000 تومان
 • کوسن
 • دست دوز
 • تحویل رایگان
 • اصالت
 • پارچه ای
کوسن9کوسن1

کوسن

96,000 تومان
 • کوسن
 • اصالت
 • مرغوبیت
 • تحویل در محل
 • مواد درجه یک
حراج! 1 در انبار کوسن10کوسن9

کوسن

100,000 تومان 110,000 تومان
 • کوسن
 • دست دوز
 • اصالت
 • مرغوبیت
 • تحویل در محل
1 در انبار کوسن8کوسن1

کوسن دست دوز-کد01

100,000 تومان
 • کوسن
 • ژور
 • دست دوخت
 • اصالت کالا
 • تحویل رایگان
حراج! 1 در انبار کیف4کیف3

کیف تکه دوزی

300,000 تومان 350,000 تومان
 •  کیف تکه دوزی
 • مرغوبیت
 • اصالت
 • تحویل در محل
 • دوخت دست